Saadetname 24

0
216

Kanaat hazînesinden daha iyi bir hazîne bilme! O,öyle bir metâ’dır ki, sâhibi zengin sayılır.

Bir dirhem altın için, cevheri toprakla bir tutmak, yazıktır.

Sen eğer kendin için yaratıklardan kaçmış olsaydın, halvete çekildiğin için, başın göklere değerdi.

İster şah olsun, ister derviş ve emîr; kanaat ettikten sonra hepsi birdir.

Eğer benim birazcık yiyecek ve içeceğim olsaydı, hiç kimseyi övmek için çabalamazdım. Geceleri uyuyacak bir yer ve içecek kadar suyum olsaydı, daha ne isterdim?

Allah erleri ile karışıp kaynaşmayı umuyorum. Ey Tanrım, sen benim ümitlerimi boşa çıkarma! İçimi nûrunla aydınlat! Bana sevinç ve temizlik bağışla.

Gönlüme, Mustafâ’ya biatı nasip kıl!