Sohbetler-Ken’an Rifâî-68

0
415

Nefisle verilen mücâdelede başarılı olmakla nasıl bir hâl anlatılır?

“…düşünür de aklını bu kötü işleri yapmamak husûsunda kullanabilirse, o vakit kendini alkışlamalıdır… SOH.2000/s.45

…Bunun en üstün derecesi kimseden nefret ve istikrah etmeyip (tiksinmeyip) herkesi hoş görücü ve her olan şeyi sükûn (sâkinlik) ile kabul edip îtiraz etmeyici olarak eşyâya ve her şeye kendi değerinden fazla kıymet vermeyici, sâlim bir kalbe mâlik (sâhip) olduğum vakittir…SOH.2000/s.462

… “Bende de sizde olan şehvet vardır. Fakat ben onun esîri değil emîriyim” (Hz. Mevlânâ), demek sûretiyle, insanlara, tabiî arzûlarının dizginlerini elde tutmak ve ona kul olmamak yolunu göstermiştir… SOH.2000/ S.481

…Nefsimizden kalbimize sefer ediyoruz. Onun için, nefsimize uyup boş şeyler ile vakit geçirmemek lâzımdır… SOH.2000/s.628

…seferi tamamlamalı. Ne vakit kahır ile lutfu bir görüp de: Eyvallah! dersen, insanlığı o vakit bulmuş olursun…” SOH.2000/s.150