Pendname 10

0
227

Nefsi ancak dört şeyle öldürmek mümkündür. Ey azîz, söyleyeyim de hatırında tut. Sükût hançeri ve açlık kılıcı ile yalnızlık mızrağı ve uykusuzluk silâhı.

Her kim bu silâhları kuşanmamışsa nefsi aslâ felâh bulmaz. Gönlün Allah’ı anmaz olunca mel’un şeytan sana dost ve yoldaş olur.

Şeytan dünyâyı dünyâ ehline süslü gösterince, onlara yağlı ve tatlı lokmalar gerekir. Altın ve gümüş sevdâsında olanın cezâ gününde işi pek zorlaşır.

İşi, ahreti düşünmekten ibâret olanlar için, Tanrı’dan bol bol ihsanlar vardır. Dünyâ malı, düşkün olanlara, âhıret, günahtan sakınanlara verilmiştir.

Ey kardeş, şeytan sana düşmandır, boynunda ateşten tomruk görmek ister.

Yüzünü dünyâya çevirmiş olan zavallı âhiret âleminden ne nasip alabilir? Ey oğul, Allah’ı anmakla meşgûl ol, gülyabânî gibi halktan uzaklaş!