İçi tımar olmamış kimse

0
446

“İçi tımar olmamış kimse ister âlim, ister hâkim, ister san’atkâr ne kıyafette olursa olsun kâmil değildir. Kâmil insan, kendi kendinin iç âmiri, iç düzeninin nâzımı ve irâdesinin sâhibi olandır.”

Sâmiha Ayverdi, Son Menzil

İnsan kalıplı cesedi ve kalıpsız rûhu ile müştereken hareket ederek bir işi başarıyor, meselâ şimdi sen benimle konuşuyorsun ve konuşurken de kalıplı olan varlığımı görüyor, kalıpsız olan mânâmı göremiyorsun. Nasıl ki sümbülü elimize alıp, bu sümbüldür bu da kokusudur diye birini bir tarafa birini öteki tarafa ayıramıyorsak, insan da cesedini gösterebiliyor, rûhunu, cevherini göstermiyor. Şu halde îman denen esrârı ben sana nasıl elimle tutup göstereyim ?

Sâmiha Ayverdi, Son Menzil

Kitaba olan düşkünlüğü altı yedi seneden beri onu bu sessiz ve âsûde muhitte işbâ haline getirmiştir. Fakat o okumak fırsatını kaçırmamasına rağmen gene de 《Derya benim katremdir, aşk oldu seyran bana》 diyen Niyâzî gibi; raf raf, yığın yığın kitaplar için, bunlar benim harâretime karşı bir yudum su… deyip geçer.

Sâmiha Ayverdi, Son Menzil

Aşk insanla ebediyet arasında en sağlam köprüdür. Anlamak için sevmek lazımdır.