Sâmiha Ayverdi- Son Menzil

0
304

Bu eser, uzun yıllar boyunca geçirdiği çilelerle, “güneşi seyrettiğin göklere bak, aksettiği kalıplara değil” diyecek bir iç olgunluğuna varan, böylece gerçek aşkı bularak Sâmiha Ayverdi’nin “Son Menzil”e ulaşan kişinin serencâmını anlattığı kitabıdır.

“Hiç şüphe etme ki her ziyânın altında ne kadar menfaatler vardır; her zahmetin sonunda ne kadar ferahlıklar gizlidir. Bu böyle olduğu gibi, ölüm ve yokluk dahi hata ve bekâya bitişiktir. Çünkü zıt zıddıyla meydana çıkar. Fakat sana bunları göstermeyen perde, dünya çamuruna bulanmış olan aklındır; eğer o karanlık aklı bırakıp aşk hudutsuzluğuna varsan, o sana gizlilik dünyasının rehberi olur ve meçhuller, bir bir karşına gelip örtülerini yırtar. O zaman söylenen ve söyletenin de aynı şey olduğu meydana çıkar. İşte gene o zaman, Allah’ı başka, kâinatı başka bilenlerden olmazsın.

Sâmiha Ayverdi, Son Menzil

İnsanlar, yaşamış oldukları zamanları, geçirdikleri hâtıraları, sonradan çeşnisine bakmak ve az çok bir tat almakta devam etmek için hayal kalıbına dökerek heykelleştirirler. Hâfızanın mukaddes bir köşesi, vakit vakit ziyâret edilen bu putlarla doludur.
 
Samiha Ayverdi, Son Menzil
 
Aşk insanla ebediyet arasında en sağlam köprüdür. Anlamak için sevmek lazımdır.
 
Samiha Ayverdi, Son Menzil
 
Cemiyet, bizim gibi kafalarında kütüphânelerin binlerce eseri istiflenmiş olanlara kâmil diyor, ruhlarımızın boşluğuna bakmıyor; çünkü görmekten âciz. Görünüşe göre hüküm verenler için yılan yumurtası ile serçe yumurtasını birbirinden seçmek mümkün değildir.
 
Samiha Ayverdi, Son Menzil
 
Son Menzil
“seninle yükseldim, zira bana aşkı
öğrettin, sana takıldım ve
ilerleyemedim, zira aşkı bir vücuda
muhayyet bildim. Halbuki insanın
hilkati, kendi gibi bir insanın sevgisinde
oyalanıp kalmak için düzülmemiş
Haşim… Meğer aşk yolunda insan bir
menzilmiş… Fakat durulması değil,
atlanması lazım gelen bir menzil
hakikate ulaştıran bir köprü. Geç,
ondan da geç, yalnız aşkta dur, son
menzil budur, onda karar et!”