İnsan ve Şeytan-2

0
238

“…sevgi, duyguları işler, inceltir, görülmeyeni gösterir. Sevginin birleştirdiğini bütün cihan bir araya gelse ayırmaya, ayırdığını ise bir araya getirmeye muktedir olamaz. Her şeyden gizli ve her şeyden âşikâr olan odur. O,varlık iddiâsında olanlara gizli, yokluk bayrağını açanlara âşikârdır…”(76.s.)

“İnsanlık, iyilik yapmaktan ibâret değildir, zîra bâzı kimsede bu iyilik yapmak hâli, bir îtiyat, bir mizaç îcâbıdır. İyilik yapar, fakat kendisinde kötülüklerden yıkanmış bir kalp yoktur. İçi tımar olmamış kimsenin yaptığı iyilik, nihâyet herhangi bir sebeple ona kurduğu âbideyi kendi eliyle yıktırabilir. Şu halde iyi denebilen kimseler nefislerinin yalancı balonu bir iğne temâsıyla sönüp yok olmayan temkin sâhipleridir.”(97.s.)

(*)Sâmiha AYVERDİ –Roman,Eserin ilk yayın târihi:1942