Bal ve Karınca

0
65

                                                                

Bin bir şifâsıyla dillere destan olan bal, bir aşk mahsulüdür.

Bal yapma sevdâsından, yâni arının kulluk sadâkatından başka hangi kuvvet onu çiçek çiçek gezdirebilir?

Sevgiye ve bilgiye doymayan insanlar da, işte aynen böyledir. Kovanlarına doldurdukları çiçek özleri, binlerce insana şifa kaynağı kesilir.

Karınca, ömür boyu yiyecek biriktirir; biriktirdiklerini yiyip bitirecek ömür bile bulamaz. Arta kalanlar sâdece başka karıncalara yarar.

Aynı, mal ve para biriktiren açgözlülerin mirasları gibi.

Halbuki bal dâima baldır, arı ölse bile, balı ve kovanı, değerinden hiçbir şey kaybetmez. Boşuna “Asil azmaz, bal kokmaz!” dememişler.

Sevgi de, bilgi erlerinin mirasları da, dâima bâkî metâ’lardır. Dilden dile gönülden gönüle devredip dolaşırlar ve katlanarak büyürler.