Ârif Nihat ASYA’yı Anıyoruz

0
347

Vefâtının 46. yıldönümünde büyük şâir Ârif Nihat ASYA’yı minnet ve rahmetle anıyoruz, nur içinde yatsın!

Ârif Nihat Asya

Türk Edebiyat Târihi’ne “Bayrak Şâiri” olarak adını yazdıran Ârif Nihat Asya, 7 Şubat 1904 yılında Çatalca’nın İnceğiz Köyü’nde dünyâya geldi.

Babası Tokatlı Zîver Efendi, annesi Tırnovalı Fatma Hanımdır.

Nihat Asya bir aylıkken babası vefat etti ve bu yüzden akrabalarının himâyesinde büyümek zorunda kaldı. İlköğrenime köyünde başladı fakat daha sonra İstanbul’a geldi. Önce Haseki Mahalle Mektebi’ne daha sonra Gülşen-i Maarif Rüştiyesi’ne devam etti.

Yatılı olarak girdiği Bolu Sultânisi kapatılınca, Kastamonu Sultânisi’ne aktarıldı.

Liseyi bitirdikten sonra, İstanbul Yüksek Öğretmen Okulu’nun Edebiyat Bölümü’nden mezun oldu. Milli Mücadele Dönemi’nde Ankara’da bulundu. Bu dönem onun şiire başladığı, Türklük ve vatan aşkı ile şiirler kaleme aldığı târihlerdir.

1928 yılında Darülmuallimîn-i Âlîye’den edebiyat öğretmeni olarak mezun oldu ve Adana kolej ve öğretmen okullarında edebiyat öğretmenliği ve yöneticilik yaptı. 1948 yılında Edirne’ye tâyin edildi.

1950-54 döneminde Adana Milletvekilliği, 1954 yılında Eskişehir milletvekilliği yaptı. 1962 yılında ise Ankara Gazi Lisesi’nden emekli oldu. 5 Ocak 1975 tarihinde Ankara’da vefat etti.

Edebiyatımızda “Bayrak” şâiri olarak tanınan Asya, Bayrak şiirini Adana’nın kurtuluş günü olan bir “5 Ocak”ın heyecanı ile yazdı.

Bir çok dergi ve gazetelerde yazılar yazdı. Şiirlerinde hece, arûz ve serbest vezinleri kullanan Arif Nihat, nazmın her tür ve şekliyle eserler vermiştir. Fikrin ağır bastığı şiirlerinde milliyetçilik konusu büyük bir yer tutar.

Çok renkli ve değişik biçimli şiirler yazmış olan Asya,tasavvuf merkezli ve Hazret-i Mevlânâ’ya duyduğu derin muhabbeti dile getirdiği şiirler de söylemiştir.

O’nun şiir dünyâsı son derece renkli ve kendine has özelliklerle doludur.

Güzel ve zarif benzetmelerin yanı sıra, keskin zekâsının, şakacı mizâcının mahsûlü olan nükteleri, hicivleri, kelime oyunları üslûbunu tamamlayan önemli unsurlardır.

Târihimizin şanlı sayfalarını şiirleştiren şair, Rubâi türünün yeni Türk edebiyatında önemli şahsiyetlerinden kabul edilir. Bayrak ve vatan, onun mısrâlarında en usta şâirini bulmuştur.