Bir Küçük Adam

0
38

Hacı İzzet Paşa Sivas Vâlisi iken, Osmanlı vilâyetlerinde pamuk yetiştirilmesi hakkında Bâb-ı Âlî’den çıkan yazışmalardan bir nüshası -iklim şartları düşünülmeksiz- Sivas’a da gönderilmişti. Yazıyla birlikte bir miktar da pamuk tohumu gelmişti.

Birkaç ay sonra, bir gün çarşıdan geçen Vâli Paşa, Hallaç dükkânında pamuk gördü. Adam gönderip birkaç kilo aldırttı. Süslü kâğıtlara sardırıp, bir de:

“-Evvelce gönderilen tohum ekilip, şu kadar pamuk elde edildi; yüksek görüşlerinize arz olunur.”

Diye bir yazıyı da ekleyerek İstanbul’a gönderdi. Bâb-ı Âlî, bundan çok memnuniyet duydu ve Vâli’ye bir teşekkür yazısı ile ekinde de madalya yolladı.

İzzet Paşa’nın, teşekkür yazısını okuyup madalyayı da göğsüne takarken:

“-Aldırma!.. Böyle devletin böyle olur vâlisi; câhil teresleri atlattık yine!”

Dediği ve kahkahayla güldüğü rivâyet edilir.

Koca Osmanlı Devleti’nin “küçük adamlar” sâyesinde ne hallere düştüğünün bir küçücük örneğidir bu…