Din Elden Gidiyor

0
51

1861 yılında Ahmet Vefik Paşa Evkaf Nâzırlığı’na -Vakıflar Bakanlığı- tâyin edilmişti.

Câmi mihraplarının iki tarafına konulan uzun ve kalın mumlar, hem çok pahalıya mâl oluyor ve hem de kandil kadar ışık vermiyor diye, onların yerine kandil kullanılmasını teklif etti.

Fakat sanki dînimizin bir prensibini değiştirmek istiyormuş gibi, hocalar kıyâmeti kopardılar. Ahmet Vefik Paşa da:

“-İslâmiyet, ilim ve gelişme dînidir; hiçbir alanda geriliği kabul etmez. Zamanımıza uymayı bize dînimiz emreder. Amma gel sen bunu şu heriflere anlat!”

Dedi ama mumları da yerinden kaldırmayı başaramadı.