Tundan Tuna Gitmeyi – Sâmiha Ayverdi

1
370

HİCAZ İLÂHİ
SÖZLER : Sâmiha AYVERDİ
BESTE : R.Tekin Uğurel
UD : Semih GÜDER

Tundan tuna gitmeyi, renkden renge girmeyi
senden değil derlerse ya ben kimden öğrendim?
Yetmiş iki milletle, yetmiş türlü mezheple, izzet
zillet mihnetle, vahdet kesret hicretle, hasret hasret
hasretle haşır neşir olmayı, senden değil derlerse,
ya ben kimden öğrendim?