Ağır Yük

0
279

Ömer, Üveys’in yanına gelip coştu, dedi ki:

“-Halifeliği satıyorum, bezdim bu işten. Bir alıcı olsa bir dinar bile verse satar giderdim.”

Üveys, Ömer’den bu sözü duyunca, dedi ki:

“-Sen bırak, alan var mı yok mu aldırış bile etme! Sen at da kime lâzımsa gelir, yoldan kaldırır, alır gider.”

Ömer, halifeliği bırakmak isteyince bütün sahâbe itirâza başladı. Hepsi de:

“-Allah için olsun, ey önümüze düşen, sakın bunu yapma. Halifeliği senin boynuna Ebûbekir yükledi.

Bunu körü körüne yapmadı ya, biliyordu da yaptı.

Şimdi onun buyruğundan baş çekersen rûhu incinir” dediler.

Ömer, bu kuvvetli delili duyunca halifeliği bırakmaktan vazgeçti ama bu iş, O’na büsbütün ağır geldi.