Arif olanlar, mârifet nûruyla birbirlerini tanırlar.

Arif olanlar, mârifet nûruyla birbirlerini tanırlar.