Aşk Konağı

0
51

Devranın gamına, gussasına bir devâ bulabilirsen, belki gül renkli şarâbın devriyle bulabilirsin!

Şarapsız, mûsıkîsiz durma! Felek kubbesinin altında ancak bu terâneyle gamdan kurtulabilirsin.

Seher yeli gibi hizmet edebilirsen; murad gülün, nikabını açar, yüzünü gösterir.

Meyhâne kapısının yoksulluğu, acâyip bir iksirdir. Eğer bu iksiri elde edebilirsen, toprağı bile altın hâline getirebilirsin!

Aşk konağına varmak için yola çık! Adım at! Bu sefere çıkarsan çok kâr edersin.

Sevgilinin yüzünde ne nikap var, ne de perde. Fakat görebilmek için, yolun tozunu yatıştır.

Gel, huzur zevkinin çâresi de nazar erbâbının feyziyledir, işleri düzene koymak da!

Sen, daha tabiat sarayından dışarı çıkmamışsın; Târikat civarına nerden girebileceksin?

HÂFIZ ŞİRAZÎ