Ayet, Hadis ve Sevgi

0
507

“Ahde vefâsı olmayanın îmânı da olamaz!” HADÎS-İ ŞERÎF


“İnsanların en ağır ızdırâba mâruz kalanları, peygamberlerdir. Peygamberleri, velîler tâkîb eder. Sonra, onları izleyenler, sonra da onları izleyenler gelir.” HADÎS-İ ŞERÎF


“HAYAT İNANMAK VE MÜCÂDELE ETMEKTİR!” Hz. Hüseyin


“İnsanlar zannederler mi ki;

(îmân ettik) demeleriyle, hiçbir imtihana çekilmeden bırakılacaklardır. İşin doğrusu şu ki; biz, onlardan evvelkileri de ızdıraplarla denedik. Allâh, gerçek gidiş üzre olanları da bilecek, yalancı olanları da bilecektir. Bunda kuşku yok!” Kassas Sûresi, 2-3


“SİZİ, BİR İMTİHAN OLARAK HAYIRLA DA, ŞERLE DE DENEYECEĞİZ.” (Enbiyâ Sûresi, 35)


“ANDOLSUN SİZİ, BİRAZ KORKU, BİRAZ AÇLIK, BİRAZ DA MALLAR VE MAHSULLERDEN EKSİLTMEYLE İMTİHÂN EDECEĞİZ.” (Bakara Sûresi, 155)


“Secde et, yaklaş!” (Alak sûresi, 19)


Kur’an-ı Kerim’de “sevgi” sözüne sıkça rastlanır. Meselâ “Allah iyilik edenleri sever. “(Bakara 2/195), “Tövbe edenleri sever.”, “Temizlenenleri sever” (Bakara 222), “Müttekileri sever”(Al-i Imran 3/76), “Sabırlı olanları sever” (Al-i İmran, 146) buyrulur.

Maide Sûresi 54. ayette “Allah onları sever onlar da Allah’ı severler”. denir. Buna göre sevmek ve sevilmek Allah’ın vasıflarıdır.

Efendimizin kâinatı şereflendirdiği günde, O’na olan muhabbetimizin ve sevgimizin ziyadeleşmesi duâsıyla…