Bayram Gelmiş Neyime, Bugün, Dil Bayramı

0
76

Bugün, Dil Bayramı…

1277 yılında, Türkçe’nin resmî dil olarak kabulünün yıldönümü.

-İyi… Hepimizin bayramı kutlu olsun! Fakat Türk Dili’nin varlığı tartışılır bir durum arz ediyor.

-Olsun, biz bayramını kutlayalım da, kendisi olmazsa da olur(!)… Zâten, Türkçe’nin yaşayıp yaşamadığıyla ilgilenen kaç kişi var ki?

Şu anda çoğu “aydının”(!) kullandığı “bir avuç uydurma kelimeden ibâret Tarzanca”yı Türkçe olarak kabûl ettikten sonra, bizim gibilere halt etmek düşüyor.

Biz de o haltı işliyoruz işte!

***

-Bak, dil konusunda Atatürk ne diyor?

-Atatürk hemen her şeyi demiş ama, bizlerden başka ne dediğiyle ilgilenen çıkmıyor; Atatürkçülük, bu adamların yalnızca dilinde! O’nu yıllardır bir kalkan gibi -üstelik bizlere karşı- kullanıyor; ama söyledikleriyle amel etmiyorlar.

-Diyor ki Atatürk:

(Millî his ile dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir. Dilin millî ve zengin olması, millî hislerin gelişmesinde çok tesirlidir. Türk Dili, dillerin en zenginlerindendir. Yeter ki bu dil, şuurlu işlensin.

Ülkesini, yüksek istiklâlini korumasını bilen Türk milleti, dilini de YABANCI DİLLER BOYUNDURUĞUNDAN kurtarmalıdır.)

-Ne zaman söylemiş bunu?

-2 Eylül 1930’da söylemiş…

-Sene kaç?

-2008…

-Yetmiş sekiz yıl sonra, geldiğimiz noktaya bak! Aynı, masaldaki tekerleme gibi; “az gittik, uz gittik… Dere tepe düz gittik, bir de arkamıza baktık ki, bir arpa boyu yol gitmemişiz!”

-Nasıl yâni?

-Ah dostum, çevrene şöyle bir bak; şu mağazaların isimlerini görmüyor musun da, bana “nasıl yâni?” diye soruyorsun! Kaç tâne Türkçe isim var?

–……………………!?

-Şimdi, bu mağazaların sâhiplerine sorsak, hepsi de sözüm ona “Atatürkçüyüz!” derler. Hepsi de âdî birer yalancı!.. Lâfta kalan iddiâlar birer cesettir; kıymet-i Harbiyeleri yoktur.

Bu devirde memleket böylelerinin… Ama bir de, kuru lâf kalabalığı ile uğraşmayıp, ortaya iş çıkaran kahramanlar var.

Al sana, ömrünün 34 yılını Türk Dili’ne harcayan; namsız nişansız Türkçe sevdâlısı İlhan Ayverdi ve O’nun hazırladığı Misalli Büyük Türkçe Lügat’i bin bir sıkıntıya rağmen gerçek vatan evlâtlarının hizmetine sunan Kubbealtı Vakfı!

-Haklısın! Karaman Belediyesi, “2008 Türk Dili’ne Hizmet Ödülü”nü İlhan Hanım’a zâten o lügat sebebiyle verdi. Fevkalâde bir eser.

-Öyle de, bana sorarsan Türk Dili şimdilerde şu türküyü söyleyip söyleyip ağlıyor:

(Bayram gelmiş neyime, anam anam garibem!)