Bırakma Beni!

0
366

Duy beni Ey Sevgili!.
Sana doğru gelirken hayâtın karlı kış tepelerinden,
Gönlümde sıcacık sevgi deryâları ..
Ve.. hasretin serin rüzgârlarıdır başımda esen

Sanadır bütün ilâhilerim, bütün rüyâlarımda sen…
Ey Can! Rûhumda ruhsun, yolum yok senden bâlâ’ya..
Ağla Ey gönül!..
Göz yaşların incilensin, koşsun simsiyaha..

Fısıltını duysun Yedi Kandilli Süreyyâ!..
Düşlerin nedâmetle heveslensin eyvâha..
Ağla..Yıkansın karanlık gecelerin, dönsün sabâha..
Yan! Yan da aşk dumanı yükselsin kal ü belâya..

Sus Ey dil!..
Cümlen demlensin, som altına nazîre..
Kelimeler özlensin hiçlik ummânında sedef misâli…
Harfler durup düşünsün hasreti dilsiz bülbülce,

Ve.. Sevdâ iklimlerinde sözü mayalasın aşk gülleri…
Kilit vur tüm seslere,…
fısıltıya, hıçkırığa, vâveylâya…
Bakma Ey göz!

Hangi kör güzellik seni tutar bu yabancı diyarda..
Söyle! Buldun mu ezelden tek işâret şu yalancı baharda?
İçin yanarak an Sevgiliyi, hasretini gökkuşağına sar da
Kalsın sahte sırça köşklerde yosun gözlü rakkase..

Takılmasın kirpiğin yedi rengin bağrındaki son kal’aya…
Dur Ey Akıl!
Haddin değil, düşer arzın dipsiz kuyusuna şaşkın terâzin,
Menzilin n’ola ki? Musallâ taşında hazîn saltanat..

Karanlıkta zavallı bir kör kandilsin eski mi eski…
Nerede ezeli sevdân, hani gölgen, var mı izin?
Fikretme! Ömrünü satıver gitsin vuslat dolu nazlı salâ’ya!
Koş Ey ruh..

Kervan kutlu, kervan ufuklar aşıyor , hâl âyan, yol belli..
Burak yükseliyor Mîrâc’a, tek Sevgili üstünde
Aş mekânları! Hay sırrı açılırken perde perde ,
Can bulmak için O’nun elinde, kes zamânın nefesini!..

Yüksel! Kanatların nurdan olsun, var sılaya, sılaya!..
Sar Ey Sevgili..
Ne olur sar gönlümü, uzat ellerini, yüreğimi tut!..
Tut ki mâvi gonca gül olayım dizlerinin dibinde ..

Bu şeydâ âşıka dön bir bak, ver yanık bir umut,
Rahmeti kâinatları aşan Ey Can! Sevgili Resul!,
Bu şaşkın garîbi de seyyah et, ulaştır Refik-i âlâ’ya…

Suzan Çataloluk
Bursa
04.10 2007
Saat 03.30