Çarşamba, Mart 27, 2019

Sâmiha Ayverdi

samiha ayverdi, sâmiha ayverdi, samiha ayverdi kimdir, samiha ayverdi eserleri, samiha ayverdi hakkında, samiha ayverdi sözleri ve notları,

O.Remzi Bey’in Annesi-1

Zamân-ı Saâdet dediğimiz Resûlullah’ın devrinde ne kelâm ilmine ne tefsire ne de fıkıha lüzum vardı. Zîra İslâm’ın o samîmıyet ve sıcaklık çağında, her müşkül, Resûlullha’ın varlığında çözülmekte ve rahatlamakta idi. Bu yüzden de bir nevi...

Ne Oldu Bize-1

(… Bin şu kadar yıllık şarklı Türk, kendine garplı dedirtebilmek için hazînelerini bir pula sattığı halde, karşılığında ne buldu, ne kazandı? Garp, bu kendisine saf saf yaklaşan ve sokulduğu medeniyetten iltifat ve alâka görebilmek için...

Pâdişahın Gözyaşları

Karşımda sıra sıra oturan genç hanımlar! İyi ki sizden yirmi sene evvel doğmuşum. Zîra birçok târihî hâdiseleri yalan yanlış kitaplardan okumaya mecbur olacaktım. Meselâ Mahmud Şevket Paşa hâdisesi ve 31 Mart Vak’ası...

Kâmil Paşa Harmanı-2

Kafkas Türklüğü’nün boynunu sıktıkça sıkan Rus pençesine karşı Şeyh Şâmil’in ilk mukavemet hareketi, Ahilgoh’daki müdâfaa savaşı olmuştu. Bu, sayıca da, silâhça da Türk kuvvetleri ile kıyaslanamayacak bir üstünlüğü olan Rus ordusuna...

Kâmil Paşa Harmanı-1

1.bölüm Henüz 1926 senesi gelmemiş, Tekel denen müessese de henüz çayın gırtlağına sarılmamış ve: "Sana, benim kapımdan gayrı yerde boy göstermek yok!" dememişti. Çay, bir serbest...

Beyaz At-2

Sâmiha AYVERDİ-Ne İdik Ne Olduk 2.Maamâfih keyfî ve isâbetsiz devlet yasak ve baskılarıyla yaralı olan milletin elinde hâlâ bir şifâhî endâze vardı. Bununla idârecilerini ölçüp tartan Türk oğlunun, Allah’tan...

Beyaz At-1

Sâmiha AYVERDİ, Ne İdik Ne Olduk Belki elli, belki yüz sene sonra târih, İkinci Cihan Harbi’ni de diğerleri gibi, teşrih/ameliyat masasına yatırıp her yanından alev fışkıran bu semender...

Küçük İnsanlar

(…27 Mayıs ise, Moskova ile sol ve komünist ideolojiye yatkın veya angaje Halk Partisi’nin el birliği ile tezgâhladıkları bir şeâmetli/uğursuz harekettir. Bu arada Faruk Güventürk’ün Millî Birlikçiler arasında resmen izi ve...

Sâmiha Ayverdi kimdir?

Son devir kültür ve edebiyâtımızın temel isimlerinden olan Sâmiha Ayverdi, 25 Kasım 1905 Ramazanı'nın Kadir Gecesi'nde, Şehzâdebaşı semtinde doğdu. Annesi Meliha Hanım, babası Piyâde Kaymakamı (Yarbay) İsmâil Hakkı Bey'dir. Kendisi gibi Türk...

Merkez

Ne yazık ki bugün, dağılan mahalle teşkilâtıyle berâber, bir merkez daha yıkılmıştır. Böylece birer ağ gibi âileleri birbirine bağlayıp yaklaştıran o sıcak alâka, o târihî ve an'anevî dostluk da dağılmış bulunuyor. Bugün...

SİTEDEN SEÇMECELER