Dua-Orhan Seyfi ORHON

0
275

Ağustos ayında kaybettiğimiz fikir ve san’at büyüklerimizden biri de Şâir Orhan Seyfi ORHON’dur.

Hayâtı ve eserleri hakkında arkadaşlarım geniş bilgi verdiği için, ben yalnızca şiirlerinden ”Duâ”yı sizlerle paylaşıyor ve kendisine rahmet niyâz ediyorum.

Ulu Tanrım, şu karanlık yolları,
Bizi sana ulaştıran yollar et!
İhtirasla kilitlenmiş kolları,
Birbirini kucaklayan kollar et!

Muhabbetin gönlümüzde hız olsun,
Güttüğümüz Hakk’a varan iz olsun,
Önümüzde uçurumlar düz olsun,
Yolumuzda dikenleri güller et!

Dalâletle bırakıp da insanı,
Yapma arzın en korkulu hayvanı;
Unutturma doğruluğu vicdanı
Bizi sana lâyık olan kullar et!

-Orhan Seyfi ORHON-