Ermeni Deyince-3

0
64

(1915-17: Türkiye’deki Amerikan Büyükelçisi Morgenthau, Ermeni iddialarını destekleyen ağır raporlar kaleme alıp Washington’a gönderdi. (Bunun için Türkler’den hiç özür dilemedi.)

1918-1923: Near East Relief adlı Amerikan Yardım Örgütü Anadolu’da faaliyetlerini sürdürdü ve Ermenilere yardım için çok büyük paralar harcadı.

“VII. Ve VIII. Asırlarda, Türk siyâsî hâkimiyeti altında yaşamakla berâber, Türklerle münâsebetleri nispeten mahdut olan Ermeniler kendi iktisâdî mefaatlerini daha iyi temin maksadıyla bu münâsebetleri ilerlettiler ve din müstesnâ olman üzere, diğer hususlarda âdeta Türk harsını benimsediler.

Türk idâresi onların dinî hürriyetlerini ve iktisâdî inkişaflarını temin ediyordu.”

1923: Amerika’da, “Lozan Antlaşmasına hayır” sloganıyla Türk aleyhtarı büyük bir kampanya başlatıldı. Başını Ermeni ve Rum lobilerinin çektiği bu kampanya etkili oldu. Bunun karşısında “Lozan’a Evet” sloganıyla başlatılan kampanya nisbeten daha zayıf kaldı.)(5)

(5)Bilal N.ŞİMŞİR,Ermeni Meselesi,Birinci Baskı,Eylül 2005,s.139 – Bilgi Yayınevi-ANKARA