Ey Teslimiyet!

0
37

Ey teslimiyet, senin adın İslâm’dır. -Ali İzzet Begoviç


Zor olan, kahramanca ölmek değil, kahramanca yaşamaktır.  -B. Toprak


Hayvan, hiçbir zaman insan sûretindeki hayvan kadar zararlı olmadı -Mâhir  İz


Gençliğini eğlenmekle tüketen, ihtiyarlığını ağlamakla geçirir -A.F.Başgil


Hakîkatin kâfiri, şerrin evliyâsıdır. -Yûnus


Câhil, okur ama âlim olamaz. -Âşık Veysel


Hedefe ulaşmak, ona yönelmekle gerçekleşir. -Hayri Bilecik