Tez Ol!

0
41

”Ömrünü, içinde bulunduğun bugün say!”


”Renkten renge giren aşkı göremediysen, ona gönül verip ağlayan âşığın  betine- benzine bak!”


”Gönül yandı yakıldı mı kalplere vahiy gelir.”


”Sarhoşların arasına düşen ayık kalamaz; can şarâbını içen tövbe edemez.


Şarâbı ganîmet bil, tez ol, içtikce iç de sonunda kör kütük sarhoş ol…Yırt yenini-yakanı!”


”Sevgide çekilen cefâda binlerce vefâ var; sevgiyle susmada güzel güzel konuşma lezzeti var.”


Kim aşktan halâs olsun derse; dilerim o duâ ağmasın göklere…Kabûl edilmesin!”


”Aşk, adını kötüye çıkarırsa gam yeme; aşkın başka adları sanları var.”

Hazret-i Mevlânâ’dan