Hakîkî dost – Sâmiha Ayverdi

0
497

*”Bildiğim bir şey varsa, insanı insan eden, nefsinin esâretinden yakasını kurtarabilmektir. İşte hür adam o. Ben kînimin, gazabımın, hasedimin esîri kaldıkça, hâricî hayâtın temin ettiği hürriyet beni hür kılmaz. Hattâ ve hattâ rûhânî perdelerin arkasında kalmak da bir nevî esârettir.”

Sâmiha Ayverdi, Mülâkatlar

*” Hakîkî dost, Allah namına size bağlananlardır. Bunlardan başkaları için dostluk, şu veya bu cihetten bekledikleri bir menfaatten ibârettir.

Sâmiha Ayverdi, Mükâkatlar

12509513_1176211732398893_1717995033149609316_n