Perşembe, Kasım 14, 2019
Ana Sayfa Etiketler Yeni

Etiket: Yeni

”Ateş Pahası”- Kanuni Sultan Süleyman

(Kanuni Sultan Süleyman bir gün ava çıkmış… İstanbul civârında, Halkalı taraflarında avlanırken, şiddetli bir yağmura yakalanmış. Adamlarıyla birlikte sırılsıklam olmuşlar ve üşümeye başlamışlar. Hemen oralardaki...

Yahudi

Sâmiha Ayverdi diyor ki: Yahudi'nin vicdan muhâsebesi yoktur. Ne ki, Yahudi sömürgesini ve tesirini izale etmemiz gerekmez mi?

Batı’da Din Hürriyeti-2

1184 yılında Strasburg’da "dinsizlerle"(!) yâni Katolik olmayan Hıristiyanlarla papazlar arasında bir serbest fikir(!) tartışması yapıldı. "Dinsizler", her söylediklerini İncil’e dayanarak söyledikleri için papazlar fenâ...

Yobazlığın En Aşırı Bir Devrinde

"Yobazlığın En Aşırı Bir Devrinde"(*) Tütün içme yasağı, İstanbul’u dehşet içinde bırakmıştı. Kahvehâneler semt semt yıktırılmakta, yasağa riâyet...

Dinsiz ve Putperest

1900 yılında, Çin’de meydana gelen kargaşalıkların en önemli sebebi, halk arasında Hristiyan misyonerlere karşı duyulan hoşnutsuzluktu. Söz konusu misyonerlerin Çin’de çocuklarla meşgûl olan, küçük Çinlileri...

Bugünkü Türkçe

Lisan bahsi açıldıkça: "Hâlâ mı o bahis?" diyerek bezginlik gösterenler bana, acınmaya lâyık, gözlerini gaflet bürümüş, en zavallı kayıtsızlar gibi görünüyorlar. Vatan bahsi açıldığı...

İrfânımıza Ne oldu?-1

Şehzâdebaşı’ndaki evimizde, ancak üç kirâ evi vardı. Bir defâsında bu üç evden birine, alafranga ve züppe oldukarı rivâyet edilen bir âilenin taşınmış oldukları söylentisi...

Gün be gün, 9 Eylül’e doğru-1

(Siirt Milletvekili Mahmut Bey'in Günlük Not Defterinden) - ÖZETLER (10 Ağustos 1922 Târihine böyle canlı ve şanlı zaferler hediye eden bir millet, yaşar. Onu öldürmek için...

Şehid-i Âlâ(!)-3 Enver Paşa

Bundan önceki yazımızı şu satırlarla noktalamıştık: (…Vaziyetin vahâmetini anlayan Enver Paşa için artık, tek yapılacak iş, bir yolunu bulup kaçmaktı. Allahuekber dağlarının korkunç ormanlarında seksen...

Şehid-i Âlâ(!)-2 Enver Paşa

Şu bozuk cümlelerde ne diyordu yazar? (…Türk ve İslam düşmanı oryantalistlerin, sömürgecilerin ve onların yerli simsarlığını yapan, kişileri putlaştıran sosyalist ümmetçilerin onu devamlı “maceracı” diye...

SİTEDEN SEÇMECELER