Batı’da Din Hürriyeti-2

0
52

1184 yılında Strasburg’da “dinsizlerle”(!) yâni Katolik olmayan Hıristiyanlarla papazlar arasında bir serbest fikir(!) tartışması yapıldı. “Dinsizler”, her söylediklerini İncil’e dayanarak söyledikleri için papazlar fenâ hâlde sıkıştılar ve “ancak Roma Kilisesi’nin söyledikleri doğrudur” (!) diye karar vererek, İncil’e dayanan “dinsizleri”(!) yaktırdılar. Yananlar seksen kişi idi. Serbest (!) fikir tartışması da böylece sona erdi.

***

1220 ile 1240 yılları arasında Fransa’nın Toulouse şehrinde bulunmuş olan Vilhelm Pelisso adındaki Katolik Dominika’n Keşişi  “Kronikler” adlı bir eser yazıp bırakmıştır. Sözü geçen keşiş, şöyle diyor:

(…o zamanlar dinsiz  —yâni Katolik olmayan—bir papaz ölmüş ve kilisenin avlusuna gömülmüştü. Üstâdımız Rollandus, bunu duyunca Frerler’le birlikte oraya gitti, hep berâber dinsizi mezarından çıkardılar; cesedini sokaklarda sürüklediler ve sonra yaktılar.

 O sıralarda bir de Galvanus adında bir dinsiz ölmüştü. Üstad Rollandus’un gözünden bu da kaçmadı. Frerleri, papazları ve halkı topladı. Hep birlikte dinsizin evine gittiler. Evi baştan ayağa tahrip ettiler ve arsasını çöplük yaptılar. Galvanus’un cesedini mezarından çıkardılar. Cesedi, muazzam bir kalabalıkla Toulouse şehrinde sürüklediler ve şehrin dışında yaktılar. Bütün bunlar 1231 yılında rabbimiz İsâ’nın şânı için ve aziz Dominikus ile Roma Kilisesinin şerefi için yapıldı.)