Hizmet Eşiği

0
227

Hükümdarın biri, dîvânındakilere emir verdi:

“Filân adamın maaşını iki katına çıkarın, çünkü saraya devâm ediyor ve emrime âmâde!

Öbür hizmetçiler ise işlerini ciddiye almıyor ve hizmeti aksatıyor, gevşek davranıyorlar.”

Bir gönül eri bunu duydu ve dedi ki:

“Allah’ın dergâhında kulların derecesi de işte böyle yükselir!”


Pâdişah, iki sabah hizmetine koşan kişiye üçüncü gün lûtufla bakar.

Samîmiyetle ibâdet edenler de Allah’ın huzurundan mükâfatsız dönmeyeceklerini umarlar.


Büyüklük, buyruğu kabûlle olur; buyruğu terk etmek, mahrumluk getirir. Kimde doğruların damarı varsa, hizmet eşiğinden başını çekmez.