Marifet Nuru

0
377

Bir âbidi anlatırlar; gecede on batman yemek yer, şafak vaktine kadar da hatim indirerek namaz kılardı.

Bir gönül eri bunu işitti:

-“Yarım ekmek yiyip de uyusaydı, sevabı bundan daha çok olurdu!” dedi.

*

İçini yemekle doldurma ki, orada mârifet nûru göresin.

Burnuna kadar tıkındığın için, hikmet bakımından boşsun!