İyi insan, kendini kıran, tâciz edip rahatsız edenlere karşı dahi müsâmahakârdır. Etrâfında bulunanların dâima en iyi vasıflarını görmeye çalıştığı için de mes’uttur. Meselâ, filânın tevâzuunu, falânın cömertliğini o kişilerin hoşa gitmeyecek husûsiyetleri arasında dâima ön plana geçirir. Zîra bilir ki başkalarının kötülükleri görmek istemeyen kimselerin felâkete uğradığı asla vâki olmamıştır. Fakat kendi fenâlıklarını bilip onların üstünde durmayan kimselerin bedbath olmaları bir zarûrettir.

Sâmiha Ayverdi, Hâtıralarla Başbaşa10689422_853501884669881_8957683325454384197_n