“Kral Sana Dokundu”

0
24

Kral Sana Dokundu

Eski zamanlarda Fransa’da “Kralların eli Sıraca’yı (Sıraca; akıntılı yaralara yol açan bir çeşit Verem hastalığı) iyi eder” diye bir inanç vardı.

Bu sebeple yılda altı yedi defa kiliselerde kralın hastalara “dokunacağı” ilân edilirdi.

Bunun üzerine Versay Sarayı’nda yedi yüz hattâ daha fazla hasta toplanır ve belirli aralıklarla kuyruk olup beklerlerdi.

Kral, hastaya yaklaşır ve elini onun başından çenesine… Bir kulağından öbürüne gezdirip sıvazlayarak bir haç işâreti yapar ve:

-“Kral sana dokundu, Allah seni iyi edecektir”, derdi.