Nalbantnâme

0
273

Kitap yürütmez, güzel sevmez demişler
Eylemişler nalbanta bühtân bühtân üstüne
Doğru söz nedir bilmez, tek ayak üstünde
Milyarlarca söyler yalân yalân üstüne
Bazen giyer bikini, monokini, yokini
Bazen de giyer fistân fistân üstüne
Fareli Köy’ün yazarıdır ol âdem
Her gün yazar destân destân üstüne
Dünyada çıkaramaz onun fesâdını billâh
Gelse milyonlarla şeytân şeytân üstüne
Her gördüğü dişiye takılıp gider
O yüzden doludur gönlü hicrân hicrân üstüne
Ergun’la pek ziyâde sevişirler
Ânın’çün hep koyar kaftân kaftân üstüne

*“Yayınlanmamış doktora tezi” (!)

Âşık Zekeriyülzamân