Nightingale’ler -Sâmiha AYVERDİ

0
239

…Florence,gayreti,korkunç denecek azmi,tahammülü ve müthiş mücâdelesiyle muzaffer olmuş ve açtığı savaş,yalnız kendi memleketi tarafından değil,bütün dünyâ devletleri tarafından da kabûl edilerek hem dünyânın bakışını üstünde toplamayı hem de bu zaferi ile insanlığa sonsuz bir iyilik çığırı açmayı başarmıştır.Hattâ kraliçe dahî takdirkârları arasına girerek etrâfında bir saygı hâlesi örülmesine muvaffak olmuştur.

Amma her yaradılmış olanı bekleyen ölüm, bütün bu zafere rağmen Florence’i de bulmuş, ancak, ölmezlik kazanmış eseri için bir son gelmemiş ve ömrünü, bu eseri meydana getirmek için harcamış olması hiç de boşa çıkmamıştır.

*

Ey Türk kadınları! Ne duruyorsunuz?

Berber, terzi, kumar, dans, süs püs, içki, eğlence size de memlekete de fayda yerine zarardan gayri ne getirmiştir ve ne getirecektir? Belki bugün bir Florence olmaya lüzum dahî kalmamıştır. O kadar ki bir zamanlar duvarları rutûbetten pamuklanmış, pis kokulu koğuşların yerini, artık dünyânın pek çok yerinden tedâvi için seçip gelinen Londra hastaneleri almıştır. Ve bunu da bir kadının azmi ve yıkılmaz irâdesi meydana getirmiştir. Sen on beş yaşında mücâdeleye başlayan bir İngilizden daha mı zayıf, daha mı korkak ve aptalsın ki elin kolun bağlı, vatanın bunca eksik ve yarım kalmış dâvâlarına karşıdan bakıyorsun? Onlardan birinin eteğinden tut ve gideceği yere kadar bırakmadan götür!

(*)Sâmiha AYVERDİ, Arkamızda Dönen Dolaplar, Sayfa:137-141