Pendname 5

0
274

Ey aziz îman ehli! Dört şeyi dört şeyden temizle.

Önce kalbini kıskançlıktan temizle de sonra kendini îmanlı bir insan say!

Dilini yalandan gıybetten koru ki îmanın boşa gitmesin.

Gidişini riyâdan kurtarırsan îman ışığı sana nur saçar.

Hele karnını haram lokmadan sakınırsan tam mânâsıyla îmanlı kişi olursun vesselâm.

İşte bu sıfatı takınanlar şerefli insan olurlar. Bu vasıflardan nasipsiz olanlar da zayıf îman taşıyanlardır. Karnını haramdan temizlemeyen kişinin rûhu felekler tarafına yükselemez.

Amel ve hareket riyâdan temizlenmezse, hasır üzerindeki nakışlar gibi faydasız olur. Amelinde ihlâs olmayan kişi, cihanda has kullardan olamaz.

Riyâsız ve Hak yolunda çalışanların işi dâima parlak ve güzel olur.