Saadetname 12

0
246

Fakr yolu -nefsinden yana fakirlik yolu- sâlim bir yoldur.

Kötülükten uzak ve yerilmekten esirgenmiştir.

Büyükleneceğin yerde, alçak gönüllü ol! Bu yola ayak uydurursan başardın gitti demektir.

Allah adamı isen, mert adamlar gibi hareket et! İkiyüzlülüğü ve riyâkârlığı bırak.

Adın sanın varsa ve nâmuslu isen, riyâkârlık yolunun yolcusu olamazsın.

Bir defâ, benlik dâvâsını iyice ortadan kaldır.

Eğer benliğinden kurtulmuşsan, Allah’ın kulu bir insan olursun.

İdris(Hz.) benliğini yok ettiği için cennetlik oldu. Hâlbuki İblis bencilliğinden ötürü Allah’ın lânetine uğradı.

Tâat ehlinde büyüklenme ve benlik duygusu vardır; kendi varlıklarından geçenlerde ise ağlayıp sızlama, saygı ve düşünce görürsün.