Saadetname 18

0
211

Tefeci, cehennemliktir. Cennetten nasıl nasip alır?

Fâiz alan kimse, Allah’ın kulları indinde küçülür.

Tefeciye nazaran, köpeğin bile değeri büyüktür.

Tefeciden îman beklenir mi?Fâiz parasıyla alınan ekmeği yedikçe,canı gider.

Kendi varlık ve gurur içinde olduğu halde, fukarânın ocağını yıkar.

Ne kadar çok cimri vardır ki, sağlığında pâdişahlar gibi yaşamış, fakat öldükten sonra çocukları dilencilik etmiştir.

Tefecinin devleti çabuk sona erer. Bir hayır işlese de hayrı kabûl olmaz.

Kendi canın için lüzumlu olsa bile tefecinin ekmeğini yeme; çünkü o, biriktirilmiş fukarâ kanıdır.

Tefeciden yer gök utanır. Hem Allah, hem de insanlar incinirler.

Yüz yıl cehennemde kalsa, ne Mâlik -cehennemin kapıcısı- ne de Hazîneci bağışlar.