Cumartesi, Haziran 15, 2024

Saadetnâme

İYİLİK

Ey gönül! Öğüdümü dinle ve ona bağlan. Sana tövbe etmek, çok yaşlılara da öğüt vermek düşer.

Dertlilerin gönüllerini hoş et; geçirmiş olduğun üzüntülü günleri aklına getir.

Arkadaşlığın insanın nefsi üzerinde bir tesiri vardır; öyleyse iyi adamlarla konuş.

Öğretmeninden iyi öğüt dinle ve iyilikten sana bir kötülük gelirse o zaman benim yakama yapış.

İNCİTMEMEK

Çok uzun yaşamayı arzu ediyorsan, insanların gönlünü kırma. Kimseyi incitmeyen, kırmayan dâimâ uzun ömürlü olur.

Tanrı’nın sana verdiği şeyle hoşnud ol. Çünkü bu derhal, Tanrı’nın rızâsını meydana getirir.

Birinin kötü olmasını istersen, gam çekmekten âdeta eriyip bitersin. Eğer başkalarının iyiliğini dilersen sen de hiçbir kötülük görmezsin.

Yolda düşkünleri görünce, kendin merkebini sürüp gidersen bu insanlığa yakışmaz.

İyilerden ol ve iyilik yapmak için çalış. İyi bir insanı da gönlünden çıkarma.

İyi olanlar için herkes dirlik, sağlık ve varlı ister; kötü kişiler için ise, bütün âlemdeki varlıklar ölüm dilerler.

TAHAMMÜL

Kendin beğenmediğin bir şeyi başkasına lâyık görme. Çünkü yılanı zararından ötürü öldürmek gerekir.

Gönlünü yetimlerin malıyla hoş etme. Çünkü bu, sonunda, hem malının hem de canının eksilmesine sebep olur.

Sen Tanrı’nın yarattıklarıyla iyi geçin ve onlara tatlı sözler söyle. Çünkü kan, terbiye ile güzel kokulu misk hâline gelir.

Sertlik göstermekten ve sert huyluluktan vaz geç. Alçak gönüllülüğü ve güler yüzlülüğü huy edin.

Herkese kaşlarını çatma; yaradılıştan ekşi yüzlü olmaktan daha kötü ne olabilir?

Güler yüzlü bir adamdan zarar geleceğini sanma; güler yüzlü bir kimse cennet ehlindendir.

En kızgın olduğun zaman bile öfkeni yen; çünkü mü’mine yumuşak huyluluk yaraşır.

Başında değirmen taşı bile dönse, tıpkı bir bilgin gibi, sıkıntılı zamanında mülâyim davran.

Kolunun kuvvetine aldanma; zira seninkinden daha kuvvetli kollar vardır.

(Nâsırı Hüsrev’in Saadetnâme isimli eserinden)

Rıza Tekin UĞUREL
Rıza Tekin UĞURELhttps://www.dertlidolap.com
..1987 yılında kurulan Kütahya Aydınlar Ocağı Derne­ği başkanlığını uzun yıllar yürüten Uğurel, hâlen (KÜMAKSAD) Kütahya Mevlânâ Araştırma Kültür San'at Derneği'nin de başkanı olarak mûsikî, kültür ve san'at faaliyetlerini sürdürmektedir.
Benzer Yazılar

Saadetname 25

Saadetname 24

- Advertisment -

Popüler Yazılar

error: Muhtevâ korumalıdır!