Şaşılır…

0
242

“ŞU dört çeşit insan yüzünden İslâm mahvolmuştur:

İlmi ile amel etmeyenler,

Bilmedikleri şeyle amel edenler,

Bilmediklerini öğrenmeyenler,

Halkı, öğrenmekten men edenler.”

*

“Şaşılır o kimseye ki, Peygamberliğin eser ve hâtıralarını görmek için ıssız bucaksız çölleri aşarak, Kâbe’ye gelir de Azîz ve Celîl olan Rabbinin eser ve tecellîlerini müşâhade etmek için nefis, hevâ ve hevesde sefer yapıp buradaki engelleri aşmaz!”

*

“Dünyâsını artırmaya çalışan bir mürîd gördün mü, bunun bedbahtlığının alâmeti olduğuna hükmet!”

Muhammed b.Fazl