Sohbetler-Ken’an Rifâî-96

0
57

Halkın câmilere olan rağbet ve alâkasından bahsediliyordu:

-“Din aleyhinde propaganda yapanlardan birinin, gideyim de şu câmilerde kalan bir iki ihtiyar zavallıyı göreyim! Deyip de kalabalığın ziyâdeliğinden içeri giremeden dönüşü garip değil mi?

İşin asıl hoş ciheti, câmilere giden halkın büyük bir kısmını gençlerin ve münevverlerin, yâni en ümit edilmeyenlerin teşkîl etmesidir.

Dîni yıktık, din diye bir şey kalmadı zannında bulunan kimseler için bu manzara:

Arpa ektim darı çıktı! mânâsını ifâde ediyor. Arpa ekip de darı biçmek olur mu? Deriz. İşte bak nasıl olabilirmiş. Böyle mecaz yoluyla söylenen sözlerin bir gizli mânâsı vardır.

Meselâ bir çocuğu emekler verip mekteplere göndererek ondan büyük şeyler ümit edilirken netîcede bir haydut olup çıkması bütün hayallerin yok olması da yine arpa ekip darı toplamaya benzemez mi?”