Söyle fermanlım, söyle Sâmiha Ayverdi

0
254

Bir an oldu gene de gittin. Amma o zaman, bu zaman, Hayâlin bende rehindir. Sen gelinceye kadar, yemîn ettim bırakmam.

Kande isen tez gel… gel de hayâline izin verip, seni Onun yerine oturtayım. Oturtayım da gene başımıza geleceklere râzı, sen söyle ben dinleyeyim.

Söyle fermanlım, söyle… bana gene, duymak istediklerimi de, istemediklerimi de, dudaklarını kulağıma yaklaştırıp bir bir söyle, bekliyorum.

HANCI-Sâmiha AYVERDİ, Kubbealtı Neşriyâtı No:20-İst.1988