“Sözü Bırak…”

0
22

”İnsanlara sözünle ve işinle öğüt ver.” -Hasan Basri Hz.


”Kötülükleri îman yıkar.” -A.Kâdir Geylânî Hz.


”Bütün yargılamalar, ilâhî mahkemenin sönük bir taklididir.” -A.İzzet Begoviç-


”Allah insanlara, cehenneme gitme hürriyeti de vermiştir.”


”Ham düşünceleri ancak akıl pişirir.” -Firdevsî-


”Bal yiyen, arısından gocunmaz.” -Hz. Mevlâna


”Sözü bırak, hâl kapısını çal!” -M.İkbâl


”Çok kucaklayan çok döker.” -Atasözü-