Taklitlerinden Sakınınız

0
479

Bugün Ramazan’ın 21’inci günü…

*

(…Dünyâ çarkı dönüyor, dönüyor…

Verdiklerini almak, giydirdiklerini soymak,

insan dânesini öğütmek için durmuyor, doymuyor, dönüyor.

Hem de, aç gözünden utanmadan, kıyasıya dönüyor,dönüyor…

Ne vermişse, hepsini geri istiyor.İsteyecek elbet.

Tabîat kanûnudur. İstesin.

Alsın götürsün.

Ken’ân Rifai Hz.

Biz borçluyuz. O ise, alacaklı.Verirsek ne gam? Mâdem, bir saâdetlinin gölgesindeyiz, kıyâmetlere uzayan bu gölgeden, yeter ki Allah ayırmasın.)(*)

(*)Sâmiha AYVERDİ, Dost-Kubbealtı Neşriyâtı,İst.1999,Sayfa:162