Vakt-i Şerifler Hayr’ola-Ağustos 2022

0
82

4 AĞUSTOS

(…Elbet, ben Allâh’ın sevdiğini severim; sevmediğini sevmem, bu bir tabiî haldir.

Dergâhlarda mersiye okunduğu vakit Yezid’e lânetler ederler. Hazret-i Hüseyin’i şu kadar yerinden yaraladılar, şöyle yaptılar, böyle ettiler, diye sayıp dökerek bu hazin ve elîm vak’aya bir çok da fazlalık katarlar. Fakat bütün bu sözleri kimi dışarıda sigara içerek, kimi içeride konuşarak, kimi sâdece bir vak’adır diye, kimi ise ağlayarak dinlerler. Bana kalırsa bu gibi şeyleri tekrarlamak, bir nevî lâubâlilik ve küstahlık demektir.

Yapan, yaptıran Allah’tır. Allâh’ın emri olmaksızın bir kıl oynamaz. Nerede kaldı ki Ehl-i Beyt hakkında böyle mühim bir vak’a , o irâdenin hilâfında yapılmış olsun. Lâyığına cezâ, müstehakkına mükâfat vermek de o irâdenin şânıdır. Sen kendi işine bak. Seni Ehl-i Beyt’ten uzaklaştıracak olan kendi nefsindir, onu ıslâha çalış…)

–Hz. Ken’an Rifâî–

———————————————————————————————————————————————————-

1 AĞUSTOS

(Kıyâmet gününde insanların en fazla azâba düçâr olacak kısmı, ilmiyle amel etmemiş âlimlerdir.)

–Ahmed’er-Rifâî Hz.–

(…Ehl-i Beyt’e muhabbet, onların yoluna gitmekle olur. Yoksa, îmânım Ali, medet yâ Hüseyin demekle değil…onların isrine, yoluna gitmek de onlara muhabbetle olur. O muhabbet de mânevî yakınlık ile olur, mûcize ile kerâmetle olmaz.Onların mübârek yüzleri her mûcizenin her kerâmetin üzerindedir.)

–Hz. Ken’an Rifâî–

————————————————————————————————————————————————————