Cumartesi, Haziran 15, 2024

Vakt-i Şerifler Hayr’ola-Mart 2023

31 MART

(Resûlullah(S.A.S) bütün ümmetine şâmil olan şu hadîs-i şerîf’te ne diyor: “Siz mümin olamazsınız, bir başka mümin kardeşinize olan iyiliği istemeyince ve kendinize olmasını istemediğiniz bir fenâlıktan başkasını vikâye etmeyince/korumayınca. Başkasında bir kusur, bir ayıp görmek, büyük noksandır. Çünkü o gördüğün ayıp ve noksan, senin kendinindir. Eğer gözünde illet olmayaydı, o noksan ve ayıbı göremezdin.)

–İlhan AYVERDİ–

————————————————————————————————————————————————————

27 MART

(Bizim, başkalarında gördüğümüz eksik ve yanlışlar, kendi olgunluk derecemizin noksanlığı demektir.)

–İlhan AYVERDİ–

————————————————————————————————————————————————————

24 MART

Kerîm ve rahîm olan Allah, neden gözyaşından hazzetsin efendim?

–”Cenâb-ı Hak’kın bizim herhangi bir şeyimize ihtiyâcı yoktur. Gerek ibâdetimizin gerek tâatimiz ve gerek gözyaşlarımızın onun indinde ehemmiyeti yoktur. Biz neyiz? Evvelimiz bir katre su, âhirimiz bir leş. Böyle olduğu halde, senden iki damla göz yaşını alıp, yerine lûtuflar ihsân ediyor. Çünkü Allah acizden, yokluktan hazzeder. Yalvarıştan hoşlanır. Onun için göz yaşını ve yürek yanığını bir şehîdin kanı gibi makbul tutar.”

–Hz. Ken’an Rifâî–

————————————————————————————————————————————————————

20 MART

(Tenin ve azânın boyunduruğu altına girmek insanlık mıdır? İnsan, rûhu ile ne kadar büyükse, kalıbının iktizâları ile de o kadar küçüktür. Arzularına zaaflarına körü körüne esîr olan insan merhamete şâyan bir mahlûktur, hattâ hayvandan da. Zîra hayvan, insiyaklarına hükmedecek bir başka kuvvete, irâdeye mâlik değildir. Halbuki insanda, her şeyin üstünde akıl vardır.)

–Sâmiha AYVERDİ–

———————————————————————————————————————————————————-

17 MART

(…Hizmeti ihlâsla yap. Hizmet eden sensin, başarıyı tahakkuk ettiren Allah’tır. Hizmette olan imtihandadır. Bunu hiç unutmadan hizmete devam etmelidir. Hizmeti yapmalı, netîceye gönül bağlamamalıdır. Gerekeni yap, bir şey bekleme…)

–İlhan AYVERDİ–

———————————————————————————————————————————————————-

13 MART

(Benliğiniz dânesini acz toprağına gömün ki mahsûl ve bereketiniz, yok yoksul ve aç ruhların nafakası olsun.)

–Hz.Ken’an Rifâî–

————————————————————————————————————————————————————

10 MART

(Münâfık, içi dışı başka olan kimse demektir ki en büyük günahlardan biridir. Cenâb-ı Hak, Kur’ân-ı Kerîm’de münâfıkı anlatırken: “Kalplerinde olmayanı dilleriyle söyleyenler, yâni içleri başka dışları başka olanlardır buyuruyor ve yine “Allah’a îman ettiklerini zannederler. Hattâ namaz kılıp oruç da tutarlar. Fakat bu halleriyle cehennemin en alt derecesine giderler”, diyor., Efendimiz bunları yalnız Ebû Zer-i Gıfârî Hazretleri’ne söylemişlerdir. Hazret-i Peygamber zamânında yirmi yedi münâfık vardı ki Ashâb-ı Kirâm, Ebû Zer Hazretleri kimin cenâzesinde bulunmazsa, o kimsenin münâfık olduğunu bu sûretle anlarlardı…)

–Hz. Ken’an Rifâî–

————————————————————————————————————————————————————

6 MART

İnsanlığın aslının aynası kelâmıdır, sözüdür. Bununla bâkî olacağınızı unutmayınız.

–Hazret-i Rifâî–

———————————————————————————————————————————————————-

3 MART

(Bütün kızgınlıklar kibirden kopar; ululuktan arın! Ululuğa düşmek istemiyorsan, yürü…Benliği, varlık iddiasını bırak, toprak ol!

Öfke, ancak ululuktan, benlikten doğar; ikisini de merdiven et…Bas üstlerine de göklere yüksel!

Nerede bir öfke görürsen, o öfkede ululanmayı ara, benliği ara; bu iki yılandan hoşlanıyorsan, yürü git Dahhâk ol!(Dahhâk: Çok gülen kimse)

…Köpekler gibi öfkeyi boşla, arslanların gazabına bak. Arslanların gazabını görünce de, git bir yaşına girmiş koyun gibi mûnis ve yavaş ol!)

Hz.MevlânaDîvân-ı Kebîr’den


Rıza Tekin UĞUREL
Rıza Tekin UĞURELhttps://www.dertlidolap.com
..1987 yılında kurulan Kütahya Aydınlar Ocağı Derne­ği başkanlığını uzun yıllar yürüten Uğurel, hâlen (KÜMAKSAD) Kütahya Mevlânâ Araştırma Kültür San'at Derneği'nin de başkanı olarak mûsikî, kültür ve san'at faaliyetlerini sürdürmektedir.
Benzer Yazılar
- Advertisment -

Popüler Yazılar

error: Muhtevâ korumalıdır!