Vakt-i Şerifler Hayr’ola – Şubat 2021

0
8

VAKT-İ ŞERİFLER HAYR’OLSUN İNŞAALLAH. CÜMLEYE SELÂM VE GÖNÜL DOLUSU MUHABBET!

01.02.2021

“Eşinize ve âilenize bakmayınız, güzel giyinmeyiniz demiyorum, yalnız eşiniz ve âileniz, sizi Cenâb-ı Hak’tan işgal etmesin! Güzel giyinmek, lezzetli yemekler yemek yasaklanmış değildir; lâkin böyle şeylerle uğraşarak gaflete düşmemeye dikkat ediniz. Üstünüzü, başınızı temizlemekten çok, kalplerinizi temizleyiniz; çünkü ilâhî nazar ilk olarak elbiseye değil, kalplerinizedir.” Hz.Rifâî


05.02.2021

İç âlemini dâimî namaza, kesiksiz huzura ulaştır. Sohbeti bu hakikatlere tahsis etmiş olanlar, vakti zâyî etmeyenlerdir. Bu sözleri dinlediğin halde beğenmemezlik yolunu tutar; başını kaldırır, îtiraz ve isyâna kul olursan, yanımda oturmuşsun veya oturmamışsın ne fark eder? Bu istikameti bulmadıkça gece gündüz kalmışsın neye yarar? Hz.Ken’an Rifâî


08.02.2021

Tenkîd edenlerin aldanmalarına sebep; haklarında hüküm verdikleri kimselerle boş ölçüşemeyecek kadar küçük oluşlarıdır.
Ken’an Rifâî Hazretleri


09.02.2021

Bugün, Sâmiha Annemiz’in kendileri için:(…öyle bir Efendi’nin bendesi idi ki, tıpkı: “Her bende, âzâd olduğunda şâd olur; sevinir, benim şâdlığım, sevincim ise bende olmaktadır.” diyen Ebû Bekir gibi, Efendi’sinden aldığı feyzi derin bir tevâzû ve mahviyetle etrâfına neşrederken, kendisini görmeyen, bir yokluk âbidesi idi.) Buyurduğu ve gene kendisi için:(Meşkûre, Türkân, dünyânın bozamayacağı insanlardır. Hakiki derviştir onlar…) dediği Meşkûre Sargut Hanımefendi’nin beka âlemine intikalinin sene-i devriyesidir. Türkân Hanımefendi’ye ömür bereketi dilerken; Mehmed Dede ve Meşkûre Hanımefendi’yi ise rahmet ve minnetle yâd ediyoruz.


18.02.2021

Peygamber Efendimiz” e Cenab-ı Hak’tan ilk manevi ilhamların, ilâhi hediyelerin geldiği, bütün mahlûkatın, ışığın güneşin müjdesini aldığı Regaib Kandilimizin, içimizi aydınlatmasını, feyiz ve bereketinin üzerlerimize sâyeban olmasını niyaz eylerim.


19.02.2021

Bizi kederlendiren, hâdiseler değil; bizim, o hâdiselere verdiğimiz mânâlardır. Hz. Ken’an Rifâî


22.02.2021

Fırtınalı havada yelken açılmayacağını düşünerek, hiddetli iken hiçbir şey yapmayınız. Ken’an Rifâî Hz.


26.02.2021

Hâline râzı ol… Sabır, her zorluğun anahtarıdır. Dûrendîş ol, basiretli ol, teenni göster. Çileler ve ıztıraplar, onları iyi karşıladığımız takdirde birer mânevî hazîne demektir. Karı, yağmuru, fırtınayı yemeden gül fidanı çiçek açar mı? Sâmiha Annemiz