Vakti Şerifler Hayr’ola-Nisan 2022

0
355

29 NİSAN

(Münâfık, içi dışı başka olan kimse demektir ki en büyük günahlardan biridir. Cenâb-ı Hak, Kur’ân-ı Kerîm’de münâfıkı anlatırken: “Kalplerinde olmayanı dilleriyle söyleyenler, yâni içleri başka dışları başka olanlardır buyuruyor ve yine “Allah’a îman ettiklerini zannederler. Hattâ namaz kılıp oruç da tutarlar. Fakat bu halleriyle cehennemin el alt derecesine giderler”, diyor., Efendimiz bunları yalnız Ebû Zer-i Gıfârî Hazretleri’ne söylemişlerdir. Hazret-i Peygamber zamânında yirmi yedi münâfık vardı ki Ashâb-ı Kirâm, Ebû Zer Hazretleri kimin cenâzesinde bulunmazsa, o kimsenin münâfık olduğunu bu sûretle anlarlardı…)

-Ken’an Rifâî Hz.–

—————————————————————————————————————————————–

25 NİSAN

(–İnsan kime denir?
–“Beşerin hepsine âdem denir. Amma hepsi insan değil, bir kısmı hayvân-ı nâtık yâni konuşan hayvandır. İnsan, insanlığını yâni hakîkati bulana derler. O insan sûretinde olanların iç yüzlerini açacak olsan, kimi domuz, kimi kurt, kimi maymun sûretindedir.
İnsanlığını bulamayan kimseler, hayvandan da aşağıdadırlar.”)

–Ken’an Rifâî Hz.–

—————————————————————————————————————————————–

22 NİSAN

(…Mâdem ki şu âlemde yaşıyorsun, felekle berâber ağırbaşlı yürü; acele etmek ateşin kârıdır. Çok koşup çabuk yorulmaktansa, geri kalmamak daha hoştur. Su gibi ağır yürü… Değerli inciler, yavaş akan suların içinde bulunur.)

-Ferîdeddin Attar Hz.-

——————————————————————————————————————————————–

18 NİSAN

(Hülâsa, tasavvuf her şeyde ve her yerde Allah’ı görmektir. Her yerde Allah’ı gören nasıl kibir eder, kime yalan söyler, kiminle alay eder? Eğer tasavvuftan dem vurur hem de bunları yaparsa, o kimse zavallı bir yalancıdır.)

-Sâmiha AYVERDİ-

—————————————————————————————————————————————–

15 NİSAN

(…Resûlullah sallâllâhü aleyhi ve sellemin şu sözleriyle amel edersin:

–”İnsanları idâre etmek bir sadakadır.”

Onlara, İzzet ve Celâl sâhibi Rabb’inin bahşiş ve ikramlarından bir şeyle kendilerine ikramlarda bulunursun. Onlara, şefkat ve merhamet ve lûtufla muâmele edersin. Onlara mülâyim ve yumuşak davranırsın. Bu durumda senin ahlâkın, İzzet ve Celâl sâhibi Hakk’ın ahlâkından olur. Fiillerin de Allâh’ın emri ile yapılmış fiiller cümlesinden sayılır.)

-Abdülkadir Geylânî Hz.-

——————————————————————————————————————————————-

11 NİSAN

(Öfkenizden vazgeçebilirseniz, Hak da gazabını sizin üzerinizden alır. İhsânın karşılığı ihsandan başka ne olabilir ki?

–Hz. Mevlâna-

——————————————————————————————————————————————–

8 NİSAN

(Sen dümensiz, küreksiz bir kayık gibi başı boş yelken açmış gidiyorsun. Halbuki hayat yolu, bir yarış ihtirâsiyle koşularak geçilmez. Menzilin neresi? Dur biraz, dinlen, pusulanı aç bak, gittiğin yeri gör! Herkes bir teknenin sâhibidir ve hayat seferi esnâsında onu idâreden mes’uldür. Sana, dur biraz, etrâfını araştır ve teknene, görülmesi, bilinmesi îcâb eden kıymetleri bul ve yerleştir!… diyorum.)

-Sâmiha AYVERDİ-

——————————————————————————————————————————————–

4 NİSAN

(… ölmeden evvel ölmek, gidip diri diri mezra girmek değil, nefsânî sıfatlardan temizlenmektir. Lâzım olan insanlıktır; insanlığa lâyık olacak vasıfları kazanıp diğerlerini atmaktır.)

-Sâmiha AYVERDİ-

——————————————————————————————————————————————–

1 NİSAN

(…Sizden bir şey de istemiyorum. Ben bir ziyâfet sofrasıyım. Fakat kimse benden bir şey yemiyor. Kapı açık fakat oraya kimse girmiyor. Ben size ne yaptım ki? Ben size hakîkatleri kaç kereler söyledim. Fakat siz beni dinlemiyor, sözlerime kulak vermiyorsunuz. Ben, bu söylediklerimi sizin için, sizin iyiliğiniz için söylüyorum. Ben sizden korkmuyorum…)

Hazret-i A.Geylânî