Afiyet

0
261

Ey azîz, belâdan kurtulmak için iki şeyden el çekmek gerektir.

Git, dünyâ ve nefisten elini uzak tut ki belâların seninle bir işi olmasın.

Hırs ve tamah hastalıklarına tutuldunsa, sana her taraftan belâ yüz gösterir. Para sevdâsında olmayan kişi her nerede olursa olsun selâmettedir.

Ey oğul, nefis ve dünyâ kaydından kurtul ki belâdan da tehlikeden de uzak kalasın. Nice kimseler var ki zavallı nefisleri yüzünden belâya uğramış, arıklaşmıştır. O nefis belâsından değil midir ki, zavallı muratsız kuş gelip avcının tuzağına düşer.

Ey oğul, gönül hoşluğu ile yaşamak istiyorsan, cihânın varıyla yoğunu eşit say.

Hakk’ın kahır ve azâbından korkusuz yaşama, her mü’mini incitme sevdâsını gütme!

Belâda hiç kimseden yardım isteme, çünkü Allah’dan başka feryatlara yetişen yardımcı yoktur. İncittiğin kimselerden özür dile ki hesap yerinde sana düşman kesilmesinler.

Nîmetler hazînesi Allah’dan zenginlik dileyenler, o zenginliği kanaatte bulabilirler.

PENDNÂME’DEN