“Azîzim!” Eşrefzâde Rûmi Hazretlerinden

0
51

Eşrefzâde Rûmi Hazretlerinden:

“Evliyalar, yeryüzünde Hz. Allâh’ın askerleridir. Allâh’ı isteyen tâlipleri nefsin hevâsından, şeytanın telkîninden kurtarırlar.”

“Allâh’ın, Peygamberlerin, Evliyaların söylediği sözlere îmân etmek; kişiyi saadete ulaştırır, inkâr ise mahrum bırakır.”


“Ancak, nefsini mücâdele çekiciyle döven, onu merkep yapıp sırtına binen, başını takvâ tâciyle şereflendiren mürîd, kurtuluşa erer.”


“Dünyâ denilen şey, bir ağulu yılandır. Kendisine yaklaşanı sokar, helâk eder. Akıllı kimseler, bu dünyânın azından da çoğundan da kendilerini çektiler.

Onların nazarında dünyâ ile meşgûliyet, o zehirli yılan ile meşgûliyet gibidir.”

“Azîzim! Kâmil bir Şeyh bulduğun zaman O’nun eteğini muhkem ve sıkıca tut, iki cihânı ardına at, O’nun hizmetinde bulun, bütün varına yoğuna boş ver. O Zâtın kapısından bir saat bile ayrılma.

Günde seni bin kere kovsa dahî, sen her gün bin kere O’nun eşiğinin toprağına yüzünü sür, ayrılma. Eğer, o seni kabûl ederse, o uğurda her şeyini O’na fedâ et. O’na hizmeti can ü gönülden kabûl et.”

“Şeyh bir deryâdır; mürîd de o deryâda balık tutan balıkçı gibidir.”

“Mürşîdinin irşâdını, Hakk emri olduğunu kabûl eden bir mürîd; îtikadını temiz tutmalıdır.”

“Gönlünde tereddüdü olan bir mürîdi yüz binlerce mürşîd irşâd edemez.”