Balküpünden

0
340

“Ne şemmet bülbülün ver elin, ne de hârdan incin

Ne gayrın yârına meyl et, ne sen ağyârdan incin

Ne sen bir kimseden âh al, ne âh ü zârdan incin

Ne sen kimseden incin, ne senden kimse incinsin!”

Pertev Paşa

 

“Evet, dün gelip geçti. Ey Türk, sen bugüne bak. Zîra, yarının bugünün içinde olduğunu unutmamalı. Böylece de hâlini âbâd etmeye bak. Hâl nasıl mâmur edilir, dersen evvelâ şeytânî ve nefsânî bağlarından çözül. Şahsî menfaatinin tuzağına düşmeden vatanın ve îmânın adına yaşayan bir merd-i merdân olmaya bak.”

Sâmiha AYVERDİ

(Gamından anlayan, elem çekmiş dostların varsa, gam yeme! Mâdem ki yârin var; gamın boynunu kır! Ey gamın zebûnu olanlar, size dostların dostluğu sağlam bir dayanaktır.

İki kişi bir an için dost olunca, o anda yüz gam bile olsa yok olur.

İlk sabah nefes almaya başlayan insan; ikinci sabah sesini yıldızlara yükseltir. Yalancı sabah aydınlığı çabuk geçer, seni yâre kavuşturacak sabahlar, gerçek sabahlardır.)

Gence’li NİZÂMÎ

***

(Bir kimse; muhabbet ettiği bir kimsenin evsâfına ve ahvâline vâkıf olmazsa, onu sevmesi mümkün olmaz. Bunu da bilmeli ki;Cenâb-ı Allah,câhili kendisine yakın etmedi ve aşkı muhabbetini ona vermedi ve câhili velî ittihâz etmedi.Öğretti de öyle etti.)

Hz.Ken’an RİFÂÎ