Bir Sohbet Nasıl Olmalı?

0
46

“En büyük şeyi, en büyük biçimde yapmasını öğrenmek gerek” -Andrea Maurois-

 “Ben bu başarıyı her toplantıya çeyrek saat erken katılmakla kazandım. -Nelson-

“Harekette birlik olmazsa, fikirdeki birlik faydasızdır.” -M. İkbâl

“Bir sohbet; kalabalığa kaçmadan hoş olmalı, yapmacıklığa kaçmadan nükteli; terbiyesizliğe kaçmadan serbest, kibire kaçmadan öğretici ve yanlışa kaçmadan alışılmışın dışında olmalıdır.”  -Shakespeare-

“Eğer hayat ölümle son bulmuş olsaydı; böyle bir hayat bizzat ölüm demek olurdu.” -Tolstoy-

“Bilge konuşur, çünkü onun söylemek istedikleri var; ahmak konuşur, çünkü kendisinin bir şey söylemek mecburiyetinde olduğunu zanneder.” -Eflâtun


“Keçeçizâde Fuad Paşa, Paris’de Hâriciye Nâzırı olarak bulunduğu sırada, saraydaki kadınlardan biri sorar:

-“Efendim, buranın kadınlarını nasıl buluyorsunuz?”

Paşa:

-Afedersiniz madam, ben yağlı boyadan hiç anlamam! Cevâbını verir.”


“Büyük başarıların sahipleri küçük işleri titizlikle yapabilme sabrını gösteren kişilerdir.” -Schiller


“Para, iyi bir uşak, kötü bir efendidir.” -Bacon-

“Üç gazete, beni yüz sancaktan daha çok korkutur.” -Napoleon