Hıdrellez hakkında

0
590

Genel çizgileriyle Hıdrellez hakkında

6 Mayıs, bahar mevsiminin başlangıcıdır; Türk Dünyâsı’nda ve ülkemizde de asırlardan beri “Hıdrellez” adıyla kutlanmaktadır. Yâni Hıdrellez, mevsimlik bayramlarımızdan biridir.

Genel çizgileriyle Hıdrellez hakkında şu görüşlere rastlarız:

(Halk takviminde “yazın başlangıcıdır.” Hazırlık olarak; evler boyanmakta, kaplar kalaylanmakta, ev eşyaları elden geçirilmektedir.

5 Mayıs günü; kırlara gitmek, eğlenceler yapmak, akşamları ateş yakıp üstünden üç defa dirlik düzenlik dileyerek atlamak gelenektendir.

5 Mayıs akşamı yiyecek ambarlarının, torbalarının ağızları açık bırakılır, para keselerinin ağızları kapatılmaz; gece 12 den sonra kişilerin abdest alarak, isteklerini maket, resim, yazı, eşya olarak “gül” dalına asmaları, gül dibine bırakmaları ve sabah ezanı okunmadan abdest alarak geri almaları çok rastlanan geleneklerdendir.)

Milâdî takvime göre 6 Mayıs’tan 8 Kasım’a kadar olan süre Hızır Günleri adıyla yaz mevsimini… 8 Kasım’dan 6 Mayıs’a kadarki zaman dilimi de Kasın Günleri ismiyle kış mevsimini ifâde etmektedir.

Özetle söylemek gerekirse, Mayıs’ın 6’sı, kışın sona erip yaz mevsiminin başladığı târihtir.

5-6 Mayıs bu sebeple ülkemizin değişik bölgelerinde bayram ve şenlik havasında yaşanır; yaz döneminin canlılara kazandırdığı yeni bir oluş ve hamleden insanlar da nasiplenmek isterler.

5 Mayıs günü akşam ezanından sonra duâlarla dilek tutulur, adaklar adanır ve 6 Mayıs günü ikindi namazıyla birlikte bayram sona ererse de şenlik ve eğlenceler devam eder.

Ülkemizin bâzı yerlerinde bir kâğıda yazılan yâhut resm edilen dileklerin gül dalına asılması âdettendir.

Bâzı bölgelerde ise 5 Mayıs günü, nişanlı olan çiftlerden oğlan evi, süslenmiş bir Koç’u Hıdrellez Kurbanı olarak kız tarafına hediye gönderir.

Ertesi günü, bu kurban birlikte yenir.

Bu vesîle ile cümle dostların Hıdrellez Bayramı’nı kutlar, baharın hayır ve bereket getirmesini niyâz ederiz.