Hikmetler 3

0
233

Varlık karanlıktır. Bunları ışıklandıran, bunlarda Hakk’ın görünmesi / zuhûrudur. Kim varlığı görür de içinde ya da berâberinde, evvelinde ya da sonunda Hakk’ı müşâhade etmezse, bilgi güneşleri nesnelerin bulutlarıyla perdelenmiş olur.

Sana Hakk’ın kahrını bildirecek belge, nazarında varlıkların hiçbir gerçekliği olmayan nesnelerle gözlerini perdeleyerek seni, kendisini müşâhade etmekten mahrum etmesidir.

Asıl şaşılacak konu şudur: Gerçekte yok hükmünde olan âlemde varlıklar nasıl ortaya çıkabiliyor? Sonradan ortaya çıkan varlık öncesizlik / kıdem sıfatını taşıyana / Allah’a nasıl karşı durabilir?

Kulluk vazîfelerini, ileride bulunacak boş bir zamana ertelemek, nefsin ahmaklığındandır.